1
Myslím, že zde se již dostáváme na práh bezprostředního démonského působení, které může vyústit až v posedlost.

Profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky svolává tiskovou konferenci s názvem Alternativní medicína (CAM) ve světě, která se
For more Bookmarking website list - Click here

Latest Comments